Zondag 18 februari 2024. Uitdiensttreding van ons kerkgebouw

Zondag 18 februari 2024. UITDIENSTTREDING VAN ONS KERKGEBOUW, Molenvaart 421, Breezand

Dit zal een bijzondere en gedenkwaardige zondag voor menig gemeentelid worden.
Bij een uitdiensttreding van een kerkgebouw hoort ook een speciale liturgie.
Dat heet een Orde van Dienst bij een Buitengebruikstelling van een Kerkgebouw.
Die liturgie zal niet zoveel afwijken van de Orde van Dienst die we elke zondag in onze kerk volgen.
Het grote verschil zit hem aan het eind van de viering.
Dan zullen alle liturgische voorwerpen die in de kerk thuishoren in een optocht de kerk uitgedragen worden.
Denk aan: de bijbel, de kansel of lezenaar, het doopvont, liturgisch kleed, kaarsen die op dat moment op de tafel staan, de dooprol, en natuurlijk de paaskaars.
Het zou heel mooi zijn wanneer we op deze zondag ook een tafelviering houden, zodat ook het avondmaalstel en bijbehorende bekers in de optocht plaats nemen.
Dit alles zal gepaard gaan met woorden en gebed uitgesproken door onze
oud-predikant ds. Gerda Jongsma.

We zullen mensen uitnodigen om al deze voorwerpen de kerk uit te dragen.
We hopen er samen met de voorganger een mooie en gedenkvolle dienst van te maken.
Een week later zullen al deze voorwerpen weer binnengedragen worden in de (nieuwe) Samenvaart.

Namens de liturgiecommissie, Coby Moens.

Geplaatst in Overige.