Wat is Actie Kerkbalans?

Kerkbalans is een actie die direct het hart van kerkleden raakt.
De inzameling helpt lokale kerken een unieke positie in de maatschappij in te nemen en hun geloof en waarden uit te dragen.
Dat maakt Kerkbalans niet alleen een financieel verhaal, maar ook een hartsverhaal.

Denk bij een hartsverhaal aan het vele mooie werk dat lokale kerken verzetten: het omzien naar eenzame ouderen, ruimte scheppen voor een ontmoeting met God, het bieden van een ontmoetingsplek in een dorp, wijk of stad en nog vele anderen hartverwarmende verhalen.
De kerk brengt een ander perspectief in de samenleving en mede door Kerkbalans kan de kerk dit unieke perspectief blijven uitdragen.  

Wat is Actie Kerkbalans precies? De feiten op een rij:

Wat is Actie Kerkbalans?
Actie Kerkbalans is de jaarlijkse actie waarbij aan leden van de plaatselijke kerk wordt gevraagd een financiële bijdrage te geven voor het unieke werk van hun eigen plaatselijke kerk.
Mede door Actie Kerkbalans kan de plaatselijke kerk haar positieve bijdrage leveren in het dorp, de wijk of de stad.

Hoe werkt de Actie Kerkbalans?
In januari ontvangt ieder gemeentelid het verzoek een financiële bijdrage te leveren aan zijn of haar gemeente.
Daarbij gaat de voorkeur uit naar een maandelijkse gift en de daarbij horende automatische incasso. 

Waarom wordt het ieder jaar opnieuw gevraagd?
Als gemeenten in januari van gemeenteleden horen wat zij toezeggen aan financiële bijdrage kan de gemeente daar haar samenbindende en unieke werk op afstemmen.

Welk bedrag is nodig?
Dat is per gemeente uiteraard verschillend.
Wij draaien de vraag liever om: Welk bedrag vindt u nodig, zodat uw gemeente een uniek en levens veranderend perspectief kan blijven uitdragen?

Waar wordt dit geld aan besteed?
Ook dit is per gemeente verschillend.
Gemiddeld draagt het geld bij aan het organiseren van vele belangrijke activiteiten, zoals jeugdactiviteiten, inspirerende kerkdiensten, geloofstoerusting, seniorenactiviteiten, persoonlijke bezoeken en de heilzame aanwezigheid van de kerk in de buurt.
De Actie Kerkbalans is verantwoordelijk voor 80 procent van de inkomsten en daardoor enorm belangrijk voor de lokale kerken om hun unieke positie in de maatschappij in te nemen.

 

Geplaatst in Overige.