Verslag kerkenraadsvergadering van woensdag 4 februari 2024

De vergadering werd voor het eerst bijgewoond door Ds. Hanneke Borst die door voorzitter Aart Doppenberg van harte welkom werd geheten in ons midden.

Vrijwel tijdens de hele vergadering is er gepraat over de uittrededienst van onze huidige kerk en de receptie, officiële opening en intrededienst in de nieuwe “ De Samenvaart “, waarbij de liturgiecommissie het voortouw heeft genomen, zodat nu alles geregeld “ lijkt “.
De echte verhuizing zal op en rond 20 februari plaats vinden.
De kerkrentmeesters en koster Ger Lubbers zijn hiermee al druk bezig.

De beroepingscommissie had helaas weinig te melden en voor de paastijd valt te melden dat er geen vespers zullen zijn.
Uiteraard is er wel een dienst op witte donderdag en op goede vrijdag, deze zullen worden geleid door resp. Ds. Hadnagy en Ds. Keuning.

Ook is de datum van de komende gemeenteavond bekend, 22 mei.  Zie zijner tijd de officiële aankondiging in het kerkblad evenals het verslag van de vorige gemeenteavond van woensdag 1 november 2023, welke integraal zal worden weergegeven in het kerkblad.
De agenda zal ook in het volgende kerkblad worden weergegeven.

Bij de rondvraag bleek dat gasten niet weten dat ze met een QR-code, die in de hal van de kerk hangt een collectegift kunnen doen.
Omdat zij niet bekend zijn met het rekeningnummer van onze kerk, is dit een handige manier.
Daarom willen we dit standaard op de beamer bij de collectes vermeld hebben.

Namens de kerkenraad,
Otto Kisman, scriba

Geplaatst in Overige.