Pastoraat

Pastoraat is omzien naar elkaar. In eerste instantie doet ieder gemeentelid dat bijna vanzelfsprekend op een heel natuurlijke manier.

Daarnaast zijn er contactpersonen die elk in een eigen wijk het contact met gemeenteleden onderhouden. Zij doen dat door het rondbrengen van uitnodigingen, een bloemetje bij ziekte en zeer of bij blijde gebeurtenissen, of zij lopen zomaar eens even ergens binnen. De contactpersonen komen tweemaal per jaar samen om ervaringen uit te wisselen, een onderwerp te bespreken en een aantal taken te verdelen.
Het meer bijzondere en intensievere pastoraat wordt door ouderlingen en predikant gedaan.
U kunt rechtstreeks contact op nemen met mevr. Sarie Bakker – Baas  tel.  06-11253319

Contactpersoon voor nieuw ingekomen gemeenteleden:
Mevr. C. Gijsbertsen
Molenvaart 497B
1764 AT Breezand
Tel. 0223-522843
e-mail: gijsbertsencelia@hotmail.com

Wijkindeling

De gemeente is ingedeeld in vijf wijken, die op hun beurt weer zijn onderverdeeld in secties. Elke wijk heeft een wijkteam, dat wordt gevormd door de predikant, een ouderling, een diaken, een wijkcoördinator en contactpersonen.
Om de taak van ouderling te verlichten heeft de kerkenraad besloten om in principe in elke wijk een ouderling en een wijkcoördinator aan te stellen. Zij kunnen de pastorale, de administratieve en organisatorische taken naar wens verdelen. Op dit moment is er één vacature voor een wijkouderling en zijn er drie vacatures voor een wijkcoördinator.

De wijkindeling ziet er als volgt uit:

Wijk A

Breezand-dorp en buitengebied, waaronder de Middenweg t/m “De Drie Bruggen”, gemeenteleden in Den Helder en Julianadorp.

Wijk B

Heeft als grenzen: Middenweg van – Molenvaart – Geerligslaan (die onder wijk B valt) – Sportlaan tot aan Veerburg, alsmede Grasweg, Boermansweg, Zuiderweg en Zijperdijk, gemeenteleden in ’t Zand.

Wijk C

Is te vinden tussen Geerligslaan – Molenvaart – Lagedijk – Sportlaan vanaf Veerburg.

Wijk D

Is het gebied tussen Sportlaan – Lagedijk – Graslaan – Nieuweweg. De nieuwe wijk “De Edele Steen” hoort bij deze wijk, evenals Schagerbrug en Oudesluis.

Wijk E

Is geografisch gezien de grootste en bestaat uit Van Ewijcksluis, de Oostpolder en Wieringerwaard, uitgezonderd Waardpolderhoofdweg.

Voor nadere informatie over het werk van de contactpersonen kunt u terecht bij:
mevr. G. Bontjes-Postema, Meerweg 13 1764 KE te Breezand, tel. 0223-533080 of
mevr. N. Tiel-Schouwenaar, Hyacintenstraat 20, 1764 HM te Breezand, tel. 0223-522420.

Gemeenteavonden

In het voorjaar en in het najaar vindt een gemeenteavond plaats. De thema’s voor deze avonden worden ruim van tevoren bekendgemaakt. Het streven is om tijdens de voorjaarsvergadering het financiële verslag van het voorgaande jaar te presenteren en de begroting voor het komende jaar.

Gebedsgroep

Elke vrijdagavond komt in de pastorie van de Hervormde Kerk, Molenvaart 23 te Anna Paulowna van 19.00 tot 20.00 uur een interkerkelijke gebedsgroep bij elkaar.
Informatie bij mevr. R. Breur, tel. 0223-531522.

Meditatie

Tweemaal per jaar wordt een serie van 8 meditatiesessies gehouden op maandagavond van 20 – 21 uur in De SamenVaart. Dit wordt bekend gemaakt onder ” Overige berichten”.
Voor wekelijkse meditatie zie onder “meditatie op weg naar de zondag”.
Informatie bij mevr. G. Hovinga, tel. 0223-533216.