Orde van dienst zondag 8 januari

Thema: Aanbidden

Voorganger: ds. Klaas Holwerda. Amsterdam
Organist     : dhr. Bauke Klootwijk

Welkom en mededelingen

Intochtspsalm: Liedboek 72: 1, 3 en 6
Groet en bemoediging
Gebed om ontferming, beantwoord met Liedboek 301c
Glorialied: Liedboek 468
Gebed van de zondag
Eerste lezing Jesaja 60: 1 t/m 6
Antwoordpsalm: Psalmen anders 72b (met antifoon B)
Evangelielezing Matteüs: 2 1 t/m 2
Acclamatie: Liedboek 339a
Overweging
      

Muziek
Lied: Liedboek 516: 1, 2 en 5
Gebeden, beantwoord met Liedboek 368c
Stil gebed
Onze Vader
Bloemengroet en collecteaankondiging
Slotlied: Liedboek 517: 1, 2 en 4
Zegen

Geplaatst in Overige.