Orde van dienst van Schrift &Tafel zondag 7 mei


Thema: Raas, raas tegen het doven van het licht

Voorganger: ds. Helene Perfors
Organist     : dhr. Henny v/d Kraats


Welkom en mededelingen


Intochtlied Psalm 98: 1 en 2

Groet en bemoediging

Lied Psalm 98: 3 en 4

Gebed om ontferming, beantwoord met lied 301k

Glorialied 659: 1, 2, 5 en 6

Gebed van de zondag

Lezing Genesis 4: 1 t/m 16

Lied 944: 1, 2 en 4

Lezing Johannes 15: 1 t/m 8

Lied 653: 1, 5 en 7

Overweging

Muziek

Lied 657: 1, 2 en 3

Gebeden, beantwoord met lied 367e
Stil gebed

Nodiging

Vredegroet
V: de vrede van de Heer zij met u
A: OOK MET U ZIJ DE VREDE VAN DE HEER

We wensen elkaar de vrede van Christus toe

Tafelgebed:
V: verheft uw harten
A: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER
V: Laten wij danken de Heer onze God
A; HIJ IS ONZE DANK WAARDIG

Vervolg tafelgebed…………
uitlopend op de instellingswoorden van Jezus………………….

Als wij dan eten van dit brood en drinken van deze wijn
gedenken we zijn dood en vieren we zijn opstanding
Maranatha

Wij bidden het gebed dat Jezus ons leerde……..
ONZE VADER….

Uitdelingswoorden

Delen van brood en wijn/druivensap

Dankgebed

Bloemengroet

Slotlied 654: 1, 4 en 6

Zegen

Geplaatst in Overige.