Orde van dienst zondag 5 september

Voorganger: ds. M. Erkelens, Alkmaar
Organist     : Ralf Nagelkerke


Thema: Wie is mijn naaste?

Welkom  en mededelingen

Openingslied
: Lied 612: 1 en 3

Groet
V: Genade zij u en vrede, van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer.
G: Amen
Bemoediging:
V: Onze hulp is in de naam van de Heer,
G: die hemel en aarde gemaakt heeft,
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid,
G: en het werk van zijn handen niet loslaat.

Inleiding op het thema van deze dienst
Gebed om ontferming
Zingen: Lied 139: 1 en 14

Gebed bij de opening van de Bijbel
Lezing: Lucas 10: 25 t/m 37
Zingen: Lied 992: 1 en 4
Verkondiging

Zingen
: Lied 315: 1 en 3
Gebeden, stil gebed en Onze Vader
Bloemengroet
Slotlied: Lied 422
Zegen

 

 

 

 

 

 

Geplaatst in Overige.