Orde van dienst zondag 5 december

Voorganger: ds. T. Zoutman.
Organist     : H. v/d Kraats

Thema: Zondag van het ontvangen

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Liedboek 280 verzen 1, 4, 6 en 7

Moment van stilte
GROET
Voorganger: Genade zij u en vrede …

Gemeente  : Amen
BEMOEDIGING
Voorganger: Ons houvast is God de Eeuwige

Gemeente   : Bron van alle leven
Voorganger: Zijn aanwezigheid van liefde
Gemeente   : is er altijd. Amen
Liedboek 463 verzen 1, 3, 5, 6 en 8
Kyriegebed
Thema van de dienst en gebed van de zondag
Muzikaal intermezzo: For unto us a child is born (uit Messiah van G.F.Handel
Schriftlezingen:
Genesis 17 verzen 15 t/m 19
Galaten 5 verzen 22 t/m 26
Lucas 1 verzen 26 t/m 38
Liedboek 441 verzen 1 en 7
Uitleg en verkondiging
Liedboek 442 verzen 1 en 2
Muzikaal intermezzo:  The Advent Candle 
Dankgebed en voorbeden
Bloemengroet
Collecteaankondiging
Slotlied Liedboek 425
Zegen (met gezongen Amen)

Geplaatst in Overige.