Orde van dienst zondag 4 juni


THEMA: IK BEN MET JULLIE ALLE DAGEN

Voorganger: ds. Johan Moens
Organist     : dhr. Henny v/d Kraats

Psalm van intocht lied 150a:  1 en 2

Groet:
Voorganger:
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van zijn zoon
Onze Heer Jezus Christus en de Heilige Geest
Allen:
Amen  
Bemoediging:
Voorganger:
Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen:
die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger:
Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Allen:
en het werk van zijn handen niet loslaat.

Lied 150a: 3 en 4

Gebed om ontferming

Lied 305

Gebed van de Zondag

Eerste lezing Exodus 34: 4 t/m 9

Lied 892

Evangelielezing: Mattheus 28: 16 t/m 20

Lied 362

Preek

Lied 663

Gebeden

Slotlied 1008

Zegen

Antwoord gemeente: lied 423

Geplaatst in Overige.