Orde van dienst zondag 26 maart

Voorganger: ds. J.A. de boer
Organist:    : dhr. E. Hinfelaar


Thema: ‘de goddelijke spagaat’

Welkom

VOORBEREIDING
Intochtslied 43: 1, 2 en 3
Stilte
Bemoediging en groet
Voorbereidingsgebed
Kyriegebed
Lied  534

DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Lezing  Exodus 6: 2 t/m 8

Lied  105: 1, 3 en 17
Lezing Lucas 13: 1 t/m 9
Lied  313: 1, 2, 3 en 5
Preek 
Muziek

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Lied  841
Gebeden
Bloemengroet
Collectedoelen
Slotlied  538:1, 3 en 4

Wegzending en zegen

Geplaatst in Overige.