Orde van dienst zondag 26 juni

Orde van dienst voor de viering van Schrift en Tafel op 26 juni 2022 waarin we
Geertje Postma – Wouda en Jos Slotema
bedanken voor hun werk in de kerkenraad.

 

Thema: De hand aan de ploeg…

Voorganger: ds. Laura Nagelkerke
Organist     : dhr. Ralf Nagelkerke

Welkom en mededelingen

Lied 827: 1, 2 en 4
Groet en bemoediging
Gezongen kyrie en gloria lied  299j
Gebed van de zondag

Lezing Lucas 9: 51 t/m 62
Lied 835: 1, 2 en 4
Overweging
Muziek
Gebeden, beantwoord met lied 833
Stil gebed
Tafellied 840
V: de Heer zij met u
A: ook met u zij de Heer
V: de harten omhoog!

A: als bloemen naar de zon
V: danken wij de Heer onze God

A: want hij is onze dank waard
Tafelgebed

V: Aan de oorsprong van ons leven… stemmen we ook daar van harte mee in:
Lied 404e
Tafelgebed

Nodiging
Breken en delen
Woorden van dank aan Jos Slotema en Geertje Postma – Wouda
Dankgebed
Slotlied 737: 1, 2 en 21
Zegen

Geplaatst in Overige.