Orde van dienst zondag 23 januari

 


Thema: God zoekt mens ..

Misschien is het deze dienst mooi om vooraf thuis zelf een kaars klaar te zetten om aan het begin thuis ook een licht aan te steken bij de opening als teken van verbondenheid.

Voorganger: ds. Laura Nagelkerke
Organist     : Ralf Nagelkerke
Zangers     : Liesbeth Kisman en Gerard Benjamins

Welkom en mededelingen

Lied 221: 1, 2 en 3 (1 en 3 allen, 2 zangers)
Groet en bemoediging
Opening: wanneer ik een kaars brand – aangereikt door Hinke Wouda
Een droom: er is een land…. van Joke Smit – aangereikt door Ina Verbrugge
Gebed om ontferming
Glorialied 985: 1, 2 en 3 (1 en 2 zangers, 3 allen)
Gebed van de zondag
Gedicht bij psalm 53: 3 van Karel Eykman – aangereikt door Sarie Bakker
Muziek
Lezing: Genesis 3: 8 t/m 21
Lied 789 (zangers)
Overweging: God zoekt mens..
Gerard zingt: You raise me up
Gebeden, beantwoord met lied 367 f (allen)
Bloemengroet en collectetoelichting
Slotlied 825: 1, 3 en 4 (1 en 4 allen, 3 zangers)
Zegenbede: zegen van Saint Patrick – aangereikt door Hinke Wouda

 

Geplaatst in Overige.