Orde van dienst zondag 22 mei


Thema: Mijn vrede geef ik jullie.

 

Voorganger: ds. Laura Nagelkerke
Organist     : dhr. Bauke Klootwijk

Welkom en mededelingen

Intochtslied 66: 1, 6 en 7
Groet en bemoediging

Lied 659 1, 4 en 6
Gebed om ontferming, beantwoord met lied301c
Glorialied 980
Gebed van de zondag

Lezing Joël 2: 21 t/m 24
Lied 67
Lezing Johannes 14: 23 t/m 29

Overweging
Muziek
Lied 1014: 1, 2 en 5
Gebeden

Stil gebed
Gezongen Onze Vader: lied 370
Bloemengroet en collectetoelichting

Slotlied 425
Zegen

 

Geplaatst in Overige.