Orde van dienst zondag 21 mei

Thema: Uit de diepte… (Jona 2)

Voorganger: ds. Edward Kooiman
Organist     : dhr. Edwin Hinfelaar


Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)


Openingslied 215: 1, 3, 5 en 7

Bemoediging en drempelgebed

Waar het vandaag over gaat…

Lied 281: 1, 2, 4, 9 en 10

Gebed bij deze zondag

1e Schriftlezing: Johannes 14: 15 t/m  21

Lied 663: 1 en 2

2e Schriftlezing: Jona 2

Lied 139: 1, 4 en 5

Uitleg en verkondiging

Lied 657: 1, 2 en 4

Geloofsbelijdenis

Lied 415: 3

Dankzegging en voorbeden en ‘Onze Vader…’

Bloemengroet

Slotlied 978: 1, 2, 3 en 4

Wegzending en zegen, afgesloten met gezamenlijk Amen

Geplaatst in Overige.