Orde van dienst zondag 20 november

Thema: gevallen blad

 

Voorganger: ds. G. van Reeuwijk. Alkmaar
Organist     : dhr. R. Sytsma
M.m.v. een zanggroep (Gerry Hovinga, Liesbeth Kisman, Ab Vogel en Co Feldman)

Welkom en mededelingen

Intochtslied 23 : 1, 2 en 3

Votum en groet: 

Voorganger:  Onze hulp in de naam van de Heer
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger:  In leegte en gemis staan wij hier voor
Allen:             Neem ons leven in Uw hand
Voorganger:  wie wij uit handen moesten geven
Allen:              Laat hen wonen in Uw licht
Amen.

Kyriëgebed en lofzang:

Lied 281: 1 allen, 2 zanggroep, 3 allen, 5 zanggroep en 9 allen

Gebed bij het openen van het Woord

Schriftlezing Psalm 103

Lied 103: 1, 6 en 5 

Preek

Lied 730: 1, 2 en 3 (opmaat naar de gedachtenis)

Noemen van 5 namen + aansteken kaars door nabestaande(n) of ouderling van dienst
Lied 199 : 1e 3 regels door zanggroep “Koester de namen die wij hier gedenken, dat zij geborgen zijn in Uw genade, dat zij gekend zijn bij U en bij ons”
Noemen van 4 namen + aansteken kaarsen etc.
Lied 199 : 1e 3 regels door zanggroep
Noemen van 4 namen + aansteken kaarsen  etc.
Lied 199 :  1e 3 regels door zanggroep
Amnesty kaars wordt aangestoken voor alle naamlozen en verdrukten
Lied 199 :  1e 3 regels door zanggroep
Gelegenheid voor aanwezige gemeenteleden om een waxinelichtje aan te steken ter nagedachtenis aan een geliefde
Lied 199 : in zijn geheel  door zanggroep   Zie liedboek 199   (hiermee wordt de gedachtenis afgesloten)

Gebeden

A Clare Benediction (zanggroep)
May the Lord show his mercy upon you
May the light of his presence be your guide
May He guard you and uphold you
May his Spirit be ever by your side
When you sleep may his angels watch over you
When you wake may He fill you with his grace
May you love Him and serve Him all your days
Then in heaven may you see his face

Vertaling
Moge de Heer je genadig zijn en het licht van zijn aanwezigheid jou tot een gids zijn.
Dat Hij je mag behoeden en ondersteunen en dat Zijn geest niet van je wijkt..
Als je slaapt, de engelen over je waken en als je ontwaakt
Hij je vervult met zijn genade.
Heb Hem lief en dien Hem alle dagen van je leven.
Dan zul je Hem in de hemel ontmoeten.

Collecteaankondiging  en bloemengroet

Slotlied 315 : 1 en 3

Zegen.

Gedicht
Sta niet in tranen aan mijn graf;
Ik ben daar niet, ik slaap daar niet.
Ik ben het waaien van wel duizend winden.
Ik ben de diamanten glinsteringen in de sneeuw.
Ik ben het zonlicht op het rijpe graan.
Ik ben de milde regen in de herfst,
wanneer je in de ochtendstilte wakker wordt.
Ik ben het snelle opwaarts vliegen
van stille vogels in een cirkelvlucht.
Ik ben het zachte sterrenschijnsel in de nacht.
Sta niet in tranen aan mijn graf;
Ik ben daar niet. Ik leef nog voort.

 

Geplaatst in Overige.