Orde van dienst zondag 19 maart

Voorganger: ds. M. Braamse
Organist     : dhr. H. v/d Kraats

 

Thema: Bron van licht


Welkom en mededelingen

Intochtlied 121: 1, 3 en 4
Groet en bemoediging
Gebed
Lied 281: 1 t/m 6
Gebed van de zondag
Lezing Joh 9: 1 t/m 12

Overweging deel 1
Lied 858
Lezing Joh 9: 13 t/m 23

Overweging deel 2
Lied 600

Lezing Joh 9: 24 t/m 34
Overweging deel 3

Lied 534
Gebeden, Stil gebed, Onze Vader
Bloemengroet
Slotlied 463
Zegen

Geplaatst in Overige.