Orde van dienst zondag 19 juni

Thema: van ketenen bevrijd

Voorganger: ds. Laura Nagelkerke
Organist     : dhr. Bauke Klootwijk

Welkom en mededelingen

Intochtslied 27: 1 en 7

Groet en bemoediging
Lied 925
Gebed om ontferming
Glorialied 303
Gebed van de zondag
Lezing Lucas 8: 26 t/m 39
Lied 894: 1, 2 en 3
Overweging
Muziek
Lied 918: 1 en 2
Gebeden
Stil gebed
We zingen het Onze Vader: lied 369b
Bloemengroet en collectetoelichting

Slotlied 419
Zegen

Geplaatst in Overige.