Orde van dienst zondag 18 juni

Voorganger: ds. G. van Reeuwijk
Organist     : mevr. T. Faas


Intochtslied 72
: 1, 3 en 7 

Votum en groet 

Gebed voor de nood van de wereld 

Glorialied 680 

Gebed 

1e lezing  Mattheus 13: 24 t/m 30

Lied 686 

2e  lezing  Mattheus 31: 31 t/m 35   

Lied 687

Preek  

Lied 923  

Slotlied 704

Zegen
 

 

Geplaatst in Overige.