Orde van (online)dienst zondag 16 januari

Orde van dienst voor 16 januari 2022
Waarin worden bevestigd:
Otto Kisman als ouderling-scriba
Sytske en Simon Pols als diakenen

 

 

Thema: Petrus ons spiegelbeeld

 

 

Voorganger: ds. Laura Nagelkerke
Organist     : Ralf Nagelkerk
Zangers     : Coby Moens en Co Feldman
Trompet     : Hans Elling

 

Welkom en mededelingen

Intochtslied 601 (1 en 3 allen, 2 zangers)
Groet en bemoediging
Gezongen kyrie en gloria lied 299(zangers)
Gebed van de zondag
Lezing: Mattheus 14: 22 t/m 33 door Simon
Muziek: lied van Petrus
Lezing: Mattheus 16: 13 t/m 18 door Otto
Overweging
Muziek

Presentatie
Voorganger:
Otto Kisman wil het ambt van ouderling op zich nemen met als bijzondere taak het scribaat.
Simon en Sytske Pols willen na een korte pauze hun taak als diaken weer oppakken.
Tot tweemaal toe heeft de kerkenraad u hun naam gemeld.
Wij zijn dankbaar dat Otto, Simon en Sytske deze taken de komende jaren op zich willen nemen.

Daarnaast valt nog met dankbaarheid te melden dat de volgende mensen hun taak in de kerkenraad en in de colleges  van diakenen en kerkrentmeesters willen voortzetten en hun termijn verlengen:
Jos Slotema legt vandaag zijn taak als scriba neer, maar blijft wel ouderling.
Sarie Bakker verlengt haar termijn als ouderling met twee jaar
Hans Elling blijft komende jaren lid van het college van kerkrentmeesters
en ook Jaap Bakker, Martha Elbertsen en Piet Molenaar verlengen hun termijn in het college van diakenen.

Gedicht door Sytske

Een paar woorden ter inleiding.

Bevestigingsvragen
Voorganger:
Beste Otto, ooit werd je al bevestigd als ouderling en aanvaardde je de Heilige Schrift als enige regel van het geloof.
Nu je het ambt van ouderling en de taak van scriba op je wilt nemen, vraag ik je opnieuw:

  • Geloof je dat je in je verkiezing door deze gemeente door God zelf tot deze dienst bent geroepen?
  • Beloof je je ambt te vervullen met liefde voor de gemeente en de mensen die God op je weg brengt?
  • Beloof je geheim te houden wat je in vertrouwen ter ore komt?
    Otto: ja, daartoe helpe mij God

Voorganger:
Beste Simon en Sytske, ooit werden jullie bevestigd als diaken en aanvaardden de Heilige Schrift als enige regel van geloof.
Jullie nemen samen het ambt van diaken weer op je. Daarom vraag ik jullie opnieuw:

  • Geloof je dat je in je verkiezing door deze gemeente door God zelf tot deze dienst bent geroepen?
  • Beloof je je ambt te vervullen met liefde voor de gemeente en de mensen die God op je weg brengt?
  • Beloof je geheim te houden wat je in vertrouwen ter ore komt?
    Simon en Sytske: ja, daartoe helpe mij God

Zegenbede
Antwoord op de bevestiging lied 833 (1st keer zangers, 2e keer allen)
Reactie vanuit de kerkenraad en de gemeente

Gebeden
Stil gebed
Onze Vader
Afsluiting van de gebeden lied 836 (1, 3 en 5 allen, 2 en 4 zangers)
Bloemengroet en collectetoelichting
Lied 973 (1 en 3 zangers, 2 en 4 allen)
Zegen
Zegenlied door de zangers:
God zal met je meegaan, als licht in je ogen,
als lamp voor je voet,
als hand op je hoofd en arm om je schouder
als baken bij ontij en verte die wenkt
als groet op je lippen en hoop in je hart
als stem die je uitdaagt en woord dat je voorgaat

 

Geplaatst in Overige.