Orde van dienst zondag 15 mei


Thema:  Een nieuw gebod?!

Voorganger: ds. Laura Nagelkerke
Organist     : Ralf Nagelkerke

Welkom en mededelingen

Intochtslied 655: 1, 2 en 3
Groet en bemoediging
Lied 655: 4 en 5
Gezongen kyrie en gloria lied 299e
Gebed van de zondag

Lezing: Deuteronomium 6: 1 t/m 9
Lied 320: 1, 2, 3 en 5
Lezing: Johannes 13: 31 t/m 35
Lied  754
Overweging
Muziek
Lied 657: 1, 3 en 4
Gebeden
Stil gebed
Onze Vader
Bloemengroet en collectetoelichting
Slotlied 654: 1, 4 en 6
Zegen

Geplaatst in Overige.