Orde van dienst zondag 15 januari

Voorganger: ds. Johan Moens
Organist     : Edwin Hinfelaar

THEMA:  DE BRUILOFT VAN HEMEL EN AARDE


Welkom en mededelingen

Psalm van intocht lied 96: 1, 2 en 3

Groet:
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van zijn zoon
                     Onze Heer Jezus Christus en de Heilige Geest
Allen: Amen        

Bemoediging:
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger : Die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen: en het werk van zijn handen niet loslaat.

Lied 96: 7

Gebed om ontferming

Lied 42: 1, 2 en 3

Gebed van de Zondag

Eerste lezing Jesaja 62: 1 t/m 5  

Lied 176: 1, 2 en 33
Evangelielezing Johannes 2: 1 t/m 11   

Lied 525: 1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 vrouwen, 5 allen

Preek

Moment van stilte

Lied  518: 1 en 2

Dank- en voorbeden

Acclamatie lied 368f  na de woorden:” Zo bidden wij”

Onze Vader

Bloemengroet

Slotlied lied 791: 1, 2, 5 en 6

Zegen, beantwoord met lied 421 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ou

 

Geplaatst in Overige.