Orde van dienst zondag 14 november

Voorganger: ds. Gerda Jongsma uit Staphorst
Organist     : dhr. Bauke Klootwijk

Orgelspel

Mededelingen     

Intochtslied: lied 48: 1 en 3
Stil gebed
GROET
Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer
                       en van de Heilige Geest.
Gemeente   : Amen
BEMOEDIGING

Voorganger : Onze hulp is in de naam van de Heer
 Allen           : die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger : die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen            : en het werk van zijn handen niet loslaat.
Zingen: lied 195  (Klein Gloria)
Kyrie, daarbij te zingen lied 301g
Gloria lied 304
==================================
Gebed om de Heilige Geest
1e lezing: Psalm  82
Zingen: lied 82
Evangelielezing: Johannes 10: 22 – 30
Zingen: lied 528 : 1, 2 en 3
Uitleg en verkondiging
Zingen: lied 1001
==================================
Dankzegging en voorbeden
Bloemengroet en collecteaankondiging
Slotlied: lied 967: 1, 2 en 7
Zegen, gevolgd door 3x gezongen amen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geplaatst in Overige.