Orde van dienst zondag 13 november

Voorganger: ds. G. van Reeuwijk. Alkmaar
Organist     : dhr. B. Klootwijk

Welkom en mededelingen

Intochtslied 133: 1, 2, en 3

Kuriegebed

Glorialied 305: 1, 2 en  3

1e lezing Habakuk 3: 16 t/m 19 

Lied 680: 1 en 2

2e lezing Johannes 17: 1 t/m 8

Lied 680: 3, 4, en 5

Preek

Lied 802: 1, 2, 4 en 6

Gebeden

Slotlied 416: 1, 2, 3 en 4

Geplaatst in Overige.