Orde van dienst zondag 12 maart

Orde van dienst voor zondag 12 maart 2023
3e zondag in de 40-dagentijd
Protestantse Gemeente te Anna Paulowna

Rembrandt van Rijn: Mozes en de 10 geboden (1659)


Thema: Geboden vrijheid (over de 10 geboden)


Voorganger: ds. Edward Kooiman
Organist     : dhr. Bauke Klootwijk


Welkom en mededelingen


Intredelied Psalm 139: 1 en 2

Groet en bemoediging

Waar het vandaag over gaat…

Gebed bij de zondag

Zingen lied 310: 1 en 2

1e Schriftlezing Exodus 20: 1 t/m 17
2e Schriftlezing Matteüs 5: 17 t/m 19

Zingen lied 310: 3

Gedicht: Wat zouden we vrij zijn…

Zingen lied 310: 4 en 5

Uitleg en verkondiging

Zingen: Lied 316: 1, 3 en 4

Dankzegging en voorbeden

Nodiging

Inleidend lied 653: 2 en 5
Vredegroet
Voorganger: De vrede van de Heer zij met u
       ALLEN: OOK MET U ZIJ DE VREDE VAN DE HEER
We wensen elkaar de vrede van Christus toe

Tafelgebed
Voorganger: Verheft uw harten
        ALLEN: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER
 Voorganger: Laten wij danken de Heer onze God
        ALLEN: HIJ IS ONZE DANK WAARDIG

Vervolg Tafelgebed….
uitlopend op de instellingswoorden van Jezus....
Voorganger: Als wij dan eten van dit brood en drinken van deze wijn gedenken
                    we zijn dood en vieren we zijn opstanding.
       ALLEN: MARANATHA
Voorganger: Wij bidden het gebed dat Jezus ons leerde…
       ALLEN: ONZE VADER….

Tafellied 381: 2 en 5

Uitdelingswoorden

Delen van brood en wijn/druivensap

Woorden van dank

Slotlied 791: 1, 2, 4 en 5

Wegzending en zegen

Geplaatst in Overige.