Orde van dienst zondag 1 oktober

Voorganger: ds. Henk Koolhaas. Aalsmeer.
Organist     : mevr. Thilly Faas

ORDE VAN DIENST (NLB  en NBV21)                                       

Welkom en mededelingen

Opening > psalm 105: 1, 10 en 15 (Loof God de Heer, en laat ons blijde)

Stil gebed

V: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer; 
A; Amen
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
A: en het werk van zijn handen niet loslaat

Lied 753: 1, 2 en 3 (Er is een land van louter licht)
Kyriegebed  753: 4, 5 en 6 (Maar ach de stervelingen staan)

Richtlijnen  psalm 24 : 2 en 3 (Wie is de mens die op zal gaan)

Gebed  670 : 1, 3 en 6 (Kom, Schepper God, o Heilige Geest),

Lied 422 : 1, 2 en 3 (Laat de woorden die we hoorden)

1e lezing Numeri 10 : 29 t/m  36

Lied 655: 1, 2, 3, en 4  (Zing voor de Heer een nieuw gezang!)

2e lezing Efeze 3 : 13 t/m 21 

Lied 364 : 1, 2 en 5 (Hoor Gij ons aan!)

Preek ‘Ga mee” 

Lied 825: 1, 3 en 4 (De wereld is van Hem vervuld,)

Gebed

Slotzang lied  654 : 2, 4 en 6 (Maar wij verkozen ’t duister meer)

Uitzending en zegen

Lied425 (Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen)

Geplaatst in Kinderdienst.