Orde van dienst zondag 1 januari 2023


“Licht in de duisternis”

Voorganger: ds. Johan Moens
Organist     : dhr. Henny v/d Kraats

Welkom en mededelingen

Openingslied 513: 1 en 2

Groet :

Voorganger: De Heer zij met u
Allen          : Ook met u zij de Heer

Lied 513: 3 en 4

Kyrie gebed

Lied 274: 1, 2 en 3

Lezing: Johannes 1 : 1 t/m 12

Korte overdenking

Lied 213: 1 en 2

Gebeden,
Voorganger: Zo bidden wij

Allen          : Lied 368 (Doe lichten over ons…2 x)
Stil gebed
Onze Vader

Zegen
God zal met je mee gaan , als licht in je ogen
Als lamp voor je voet, als hand op je hooft
En arm om je schouder, als baken bij ontij en verte die wenkt
Als groet op je lippen en hoop in je hart
Als stem die je uitdaagt en woord dat je voor gaat.

Geplaatst in Overige.