Orde van dienst Pinksterzondag 28 mei

Voorganger: ds. G. van Reeuwijk
Organist     : dhr. E. Hinfelaar 

 Intochtslied 68: 7 en 12 

 Votum en groet 

 Gebed voor de nood van de wereld 

 Glorialied 675 

 Gebed 

 1e lezing  Handelingen 2: 1 t/m 24 

 Lied 686 

 2 lezing  Johannes 14: 23 t/m 29 

 Lied 687 

 Preek  

 Lied 672: 1, 4, 6 en 7 

 Slotlied 686 

 Zegen 

 

I

Geplaatst in Overige.