Orde van dienst Palmzondag 2 april

Voorganger: ds. J. van Aller
Organist     : dhr. E. Sytsma

Hype of hoop?
Over het vreemde koningschap van Jezus.
Stel je voor dat koning Willem Alexander in Amsterdam een officieel bezoek zou brengen, en dat hij dan op een oude roestige fiets zou aankomen.
Zo ongeveer zal het gevoeld hebben voor degenen die ten tijde van de intocht van Jezus in Jeruzalem, dachten dat er een nieuwe koning zou komen.
Ja, die kwam er ook , maar anders dan zij ( en wij..? ) hoopten.
Er ontstaat een hype van overspannen verwachting  echt niet iets exclusiefs van onze tijd die net zo snel weer omslaat: ‘Heden Hosanna’, morgen ‘Kruisig hem’ .
Het roept de lastige maar wezenlijke vraag op, wat wij bedoelen met de woorden ‘Uw Koninkrijk kome’ , uit het ‘Onze Vader’.
Een prachtig beeld van de bekende theoloog en kunstenaar  Ruud Bartlema drukt iets uit van die heel andere manier waarop Jezus van Nazareth zijn koningschap zag: dienstbaar en liefdevol.


Thema:
Hype of hoop?

Welkom en mededelingen

Intochtlied 680: 1 en 2
Groet en bemoediging
Lied: 680: 4
Gebed om ontferming
Lied: 547.
Verhaal: Het wonder van het licht, Duits sprookje
Lezing: Lukas 19: 29 t/m 38

Lied 556: 1, 2 en 5
Overweging

Muziek
Lied 900 (enkele malen herhalen)  
Gebeden
Stil gebed

Onze Vader
Bloemengroet
Slotlied 425
Zegen

Geplaatst in Overige.