Orde van dienst kerstviering 25 december

Voorganger: ds. Ariadne Brokerhof
Organist     : mevr. Hanneke Muntjewerf
M.m.v. Muziekvereniging Wieringerwaard


Muziekvereniging WW speelt: Medieval Christmas, deel 3


Welkom en mededelingen.                   


Zingen lied  477: 1, 2 en 4 (Komt allen tezamen)

Stil gebed

Groet en bemoediging

Zingen : Lied  476: 1 en 3 (Nu zijt wellekome)        

Aansteken kerstkaars(en) door Roan en Sepp

                                               Nacht.

Zingen lied 483: 1 en 3 (Stille nacht)                                  

Gebed

Muziekvereniging WW speelt: Concerto d’aranjuez

Schriftlezing: Micha 4: 1 t/m 4 en 5: 1

                                               Lied van Hoop.

Schriftlezing: Lucas 2: 1 t/m 15

Zingen Lied  487: 1 en 2 (Eer zij God in onze dagen)        

Preek

Muziekvereniging WW speelt: Gabriellas Sang                                              

                                              Licht.

Gedicht:  “ laten we licht zijn voor elkaar”

Muziekvereniging WW speelt: Morricone’s Melody

Gebeden  –  stil gebed  –  Onze Vader

Zingen lied 478: 1 en 4 (Komt verwondert u hier mensen) 

Zegen.
De zegen wordt beantwoord met: “Ere zij God”.


Bij het verlaten van de kerk speelt Muziekvereniging Wieringerwaard:

Jingle Bells en A Gospel Christmas (eventueel nog Joy!)

 

Geplaatst in Overige.