Orde van dienst donderdag 18 mei

Voorganger: ds. Hans Reedijk
Organist     : dhr. Henny v/d Kraats

Welkom en mededelingen

Intochtlied: In de veelheid van geluiden (nlb 283, geheel)
Moment van stilte
Groet en bemoediging
Drempelgebed

Kyrie: Om de mensen, om de dieren (nlb 299 vers 1 en 2)
Gebed om ontferming, beantwoord met lied
Glorialied: De Heer is opgetogen (nlb 666 vers 1 en 2)

Gebed om de opening van ons hart
Lied: Het woord dat u ten leven riep (nlb 316, geheel)
Lezing Nieuwe Testament: Handelingen 1: 4 t/m 14

Acclamatie: Kom Geest van God (nlb 333 graag 2x)
Overweging
Muziek
Lied: Al heeft Hij ons verlaten (nlb 663 vers 1 en 2)
Gebeden, beantwoord met lied:  (nlb 834, geheel) 
Stil gebed

Onze Vader
Bloemengroet
Slotlied: Nu wij uiteen gaan (nlb 423, geheel) 
Zegen en Amen

 

Geplaatst in Overige.