Orde van dienst donderdag 26 mei


Voorganger: ds. Laura Nagelkerke

Organist     : dhr. Ralf Nagelkerke

Welkom en mededelingen

Lied 666
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: u die uitstijgt boven deze aarde

A: bevestig ons bestaan
V: U die uw ogen over ons opslaat

A: dat wij u zoeken, in de hemel en op aarde.
V: zegen ons met de ruimte van  uw Geest

A: Amen
Lied 662: 1 en 3

Gebed
Lezing Lucas 24: 49 t/m 53
Lied 663
Overweging
Muziek
Gebeden, beantwoord met lied 368g  
Stil gebed
Onze Vader
Slotlied 667: 1, 2 en 3
Zegen, als antwoord op de zegen lied810

 

Geplaatst in Overige.