Orde van dienst 30 juni

Thema: De Heer die alle ziekten geneest?

Voorganger: ds. Robbert Veen
Organist     : dhr. Dries Post

Welkom en mededelingen
Intochtlied Psalm 84: 1 en 2
Groet
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer.
Allen: Amen
Bemoediging
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen: en het werk van zijn handen niet loslaat.
Lied 103c: 1, 2 en 3
Gebed van de zondag
Glorialied Psalm 106: 1 en 2
Gebed bij de opening van Gods Woord
Lezing Psalm 103: 1 t/m 13
Lied 653: 1, 2 en 3
Lezing Johannes 5: 1 t/m1 5
Lied 221: 1, 2 en 3
Overweging
Muziek
Lied 534: 1, 2, 3 en 4
 
Gebeden, Stil gebed, Onze Vader, afgesloten met:
Lied 908: 1 en 7
Bloemengroet
Slotlied 864: 1, 2 en 4
Zegen, afgesloten met een drie maal gezongen amen
Geplaatst in Overige.