Orde van dienst zondag 27 november

Voorganger: ds. G. van Reeuwijk. Alkmaar
Organist     : dhr. B. Klootwijk

Welkom en mededelingen


Intochtslied 122: 1, 2, en 3


Kuriegebed

Glorialied 40: 1, 2 en  4

1e lezing Openbaringen 21: 1 t/m 5

Lied 747: 1, 4 en 6

2e lezing Lucas 1: 26 t/m 38

Lied 433: 1, 2  en 3

Preek

Lied 438: 1, 2 en 3

Gebeden

Bloemengroet

Slotlied 864: 1, 2, en 5

Zegen

 

 

Geplaatst in Overige.