Orde van dienst 25 juli

 


           THEMA:  SABBAT  EN ZONDAG

Voorganger: ds. Johan Moens
Organist     : Bauke Klootwijk
Zangers     : Coby Moens en Gerard Benjamins

Mededelingen

Psalm van intocht: lied 19: 1 en 2 (1 allen, 2 zangers)
Groet:
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van zijn zoon
onze Heer Jezus Christus en de Heilige Geest
Allen: Amen
Bemoediging:
Voorganger : Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger : Die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen: en het werk van zijn handen niet loslaat.
Lied 19: 3 (allen)
Gebed om ontferming
Lied 301(zangers)
Lied 210: 1 en 2 (allen)
Gebed van de Zondag
Eerste lezing: Deuteronomium  26: 4-11
Lied 365:  1, 2, 3 en 7 (1 en 3 zangers, 2 en 7 allen)                                                                                                                                                                                                                        Evangelielezing: Marcus 2, 23-28
Lied 979: 1, 2, 3, 4 en 5 (1 en 4 zangers, 2 , 3  en 5  allen)
Preek
Moment van stilte, orgelspel  
L 974: 1, 2 en 5 (1 en 5 allen, 2 zangers)
Voorafgaand aan voorbeden  Acclamatie 368g  (zangers 1 x)
Dank- en voorbeden
Acclamatie 368g  “ Adem van God….”  (allen)   Na de woorden:” Zo bidden wij”
“Onze Vader”
Bloemengroet
Collecte
Slotlied  867  (1 zangers, 2 allen)
Zegen, beantwoord met  lied 421  (2 x allen)

 

                                                                                                                                                                 

Geplaatst in Overige.