Orde van dienst 19 november

Voorganger: ds. G. van Reeuwijk
Organist     : mevr. H. Muntjewerf

Welkom 
Lied 218: 1,2 en 3 
Stil gebed – Votum en groet
Lied 218: 4 en 5
Kyriëgebed
Glorialied 281: 1 t/m 10
Gebed bij opening van de schrift 
1e lezing Jesaja 48: 17 t/m 21
Lied 75: 1, 4 en 7
2e lezing Mattheus:  25: 31 t/m 46
Lied 913: 1 t/m 4 
Preek
Orgelspel
Lied 919: 1 t/m 4
gebeden
Lied 634
Zegen  (Na de zegen gezongen amen)

Geplaatst in Overige.