Orde van dienst 14 april

Voorganger: mevr. Coby Moens
Organist     : dhr. Jacob Stam

Thema: Opgestaan en ons verschenen

Welkom en mededelingen

Intochtlied: Liedboek 33: 1, 2

Groet 
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader
                     en van Jezus Christus de Heer.
Allen:            Amen
Bemoediging
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen:            die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen:            en het werk van zijn handen niet loslaat.

Lied 33: 8

Gebed om ontferming, beantwoord met lied

Glorialied  305

Gebed van de zondag

Lezing: Jesaja 43, 1 t/m 7

Lied 16: 1, 3, 4

Lezing: Johannes 21, 1 t/m 14

Acclamatie: lied 339a

Overweging

Muziek

Lied 643: 1, 2, 5, 7, 9

Gebeden, beantwoord met liedboek 368f
Stil gebed

Onze Vader

Bloemengroet

Slotlied 836: 1, 2, 4, 5

Zegen, afgesloten met een drie maal gezongen amen

Geplaatst in Overige.