Orde van dienst 12 december

 

Thema: Draagsters van hoop en toekomst

 

Voorganger: Ds. Laura Nagelkerke.
Organist     : Bauke Klootwijk.

Welkom en mededelingen.

Lied 466: 1 en 2.
Groet en bemoediging.
We steken de derde adventskaars aan.
Adventsgedicht.
Lied 466: 3.
Gebed.
Lied: Kom met het licht van uw ontferming.
Gebed van de zondag.
Lezing 1 Samuel 2: 1 t/m 11.
Muziek.
Lezing Lukas 1: 39 t/m 56.
Lied 157a.
Een kort filmpje … Bill Viola, The Greeting 1995.
Overdenking.
Muziek.
Gebeden, afgesloten met gesproken acclamatie: Kom Heer en wacht niet langer.
Bloemengroet en collectetoelichting.
Slotliedlied 433 ; 1, 3 en 5.
Zegen.

Geplaatst in Overige.