Orde van dienst 11 april

Orde van dienst 11 april


Thema: Raak de wonden aan

Voorganger : ds. Klaas Holwerda
Zangers       : Liesbeth Kisman en Gerard Benjamins
Organist      : Ralf Nagelkerke
Techniek     : Ger Lubbers

Welkom en mededelingen

Lied 612: 1 en 3
Groet en bemoediging

Muziek (Orgel)
Gebed om ontferming, uitlopend op Lied 301c
Lied 645: 1, 4, 5
Gebed van de zondag, uitlopend op Lied 680: 4

Lezing: Genesis 2, 4-9
Lied 694
Lezing: Johannes 20, 19-29
Lied 339a
Overweging

Muziek (Orgel)
Lied 644: 1, 2 en 3
Gebeden, afgewisseld met Lied 368f, stil gebed en Onze Vader (Lied 369b)

Collectetoelichting
Lied 650: 1, 2 en 7
Zegen

Geplaatst in Overige.