Orde van dienst 10 januari

Intochtspsalm lied 145 : 1 en 2
Stil gebed
Bemoediging en Groet
Zingen: lied 145 : 3
Gebed om ontferming, daarbij zingen:
                                                                   Here God, ontferm U!
                                                                   Christus, ontferm U!
                                                                   Here God ontferm U!
Klein Gloria gezongen

Gebed bij de opening van de Schriften
1e lezing:  Jesaja 11 : 1 – 5
Zingen:  lied 158 a : 1
Evangelielezing:  Marcus 1 : 1 – 8
Zingen:  lied 741 : 2
Vervolg Marcus lezing:  1 : 9 – 11
Zingen: lied 526 : 2
Uitleg en verkondiging
Zingen:  gez. 496 : 1 en 3

Geloofsbelijdenis gelezen, aansluitend zingen: lied 919 : 4
Dankzegging en voorbeden
Slotlied 528 : 1, 3 en 5
Zegen

Hieronder kunt u de orde van dienst downloaden als Powerpoint presentatie.
Klik op: Orde van dienst Powerpoint

 

Geplaatst in Overige.