Bij de zondag


24 oktober
Lezing: Marcus 10: 46-52
Zoon van David, heb medelijden met mij! Roept de blinde Bartimeüs.
Hij blijft roepen, wil gehoord worden. En Jezus zoet en hoort hem.
Wat zou ik Hem willen vragen?

God
Mag ik dit keer uw aandacht voor mezelf?
Heb medelijden, nu eens niet met al die anderen
Zoveel anderen roepen dagelijks om hulp
en ik help ze met liefde
maar nu, even, ben ik zelf voor u
in al mijn kwetsbaarheid
Zie mij, hoor mij, met liefde.
Raak me aan en sterk mij.
Dat mij de ogen opengaan
Voor Uw goedheid.
Amen.


31 oktober
Lezing: Marcus 12: 18-27
Jezus is hier in gesprek met de sadduceeën, die niet geloven in een opstanding na dit leven.
Het goede leven is een leven hier en nu volgens de Torah in hun ogen.
Je leeft voort in je kinderen. Maar ze verstaan Jezus verkeerd.
Want opstandingsleven is van ene andere categorie dan maar doorleven.
Het is een leven in en voor God. Deel hebben aan God, aan zijn Liefde.
Jezus heeft het over een kwaliteit van leven hier en nu op aarde, en in God.

God van levenden.
Soms leef ik maar leef ik niet echt.
En soms leeft iemand voort op een manier
die zo echt is dat de dood daar niet tegenop kan.
In U leef ik, beweeg ik, ben ik.
Breek mijn leegte open.
En vul die met uw levende liefde.
Amen.

 

7 november
Lezing: Marcus 4: 26 – 34
Mooi dat het zaad van het goede leven vanzelf groeit.
Maar ook ongemakkelijk dat ik er zelf dan kennelijk niet veel voor kan doen.
Me toevertrouwen en inzetten wat me gegeven is.
Een kwetsbare balans.

God
Ik vertrouw u mijzelf toe met alles wat me gegeven is.
Mijn leven, mijn mens zijn als antwoord op uw liefde voor mij.
Hier ben ik God met alles wat ik ben en alles wat ik heb.
Amen.


14 november

Lezing: Johannes 10: 22 – 30
De tempel, een concrete plek in Jeruzalem.
Weer herbouwd en feestelijke weer in gebruik genomen.
Jezus viert mee met Chanoeka.
Maar Hij heeft het over een andere tempel.
Hijzelf als woonplaats van Gods liefde.
Als huis voor de Eeuwige.
Net zoals wij zelf vanbinnen ons mogen openstellen en meer en meer een woonplaats voor Gods liefde mogen worden.

God
Een kerk, een tempel. Zo’n met aandacht gemaakt gebouw.
Plek waar we U samen kunnen zoeken.
Maar ten diepste bent U daar omdat wij er zijn
en ons openstellen voor Uw aanwezigheid.
U bent daar waar wij zijn.
Want u bent daar waar wij ons met u verbinden.
Ik wil mij open stellen en ontvangen.
Maak mij tot een tempel van uw liefde.
Amen.


21 november
Lezing: 2 Corinthe 1: 1 – 7
Wat is troost voor mij?
Hoe kan ik werkelijk troostend zijn voor een ander?

God
Meer dan woorden, zit echte troost
in de mensen die er gewoon zijn.
Zonder omhaal van woorden en dikdoenerij.
Help mij om zo aanwezig te zijn
daar waar ik nodig ben.
Help mij om een klein teken te zijn
van Uw troostende nabijheid.
Al is het maar door te zeggen
dat ik even ook niet weet wat ik zeggen moet…
Amen.


28 november. 1e
 advent
Lezing: Genesis 18
Sara lacht. Schamper, cynisch?
Vol ongeloof?
Mild en hoofdschuddend, levenswijs?
Straks lacht ze voluit.
Waar kan ik de lach vinden?

God
Laat me de gulle lach vinden.
Die ruimte geeft, het leven lichter maakt.
De lach vol vertrouwen.
die het denken en zorgen van alle dag relativeert.
De lach die me laat leven, voluit en met vreugde.
God schenk me Uw glimlach om het lieve leven zelf.
Amen.

 

Geplaatst in Meditatie.