Om bij stil te staan juni

De wind, je ziet haar niet….

Ik ging voor Pinksteren op zoek naar afbeeldingen van de Geest. Dat viel me eigenlijk nog niet mee.
We praten in de kerk wel met regelmaat over de Geest, maar wat je je er nu bij moet voorstellen??
Het is ook vaak een van de lastigste aspecten van ons geloof om uit te leggen aan mensen die niet vertrouwd zijn met de christelijke traditie.
Dan gaat het voor je het weet over geestverschijningen en paranormale ervaringen. De Geest is zo ongrijpbaar, zo niet concreet.
Je ziet haar niet. Je kunt alleen zien wat ze doet.
Net als je de wind niet kunt zien, maar wel ziet hoe hij bijvoorbeeld de pannen van je dak blaast.
Zo zie je de Geest zelf niet, maar zie je wel hoe ze werkt in en door mensen.
Maar ook dat is nog niet zo gemakkelijk aan te wijzen. Want wat komt er nu uit mensen zelf en wat is dan de kracht van de Geest?
Al met al hebben kunstenaars en illustratoren zich er maar spaarzaam aan gewaagd. En toch vertellen mensen mij ook regelmatig dat voor hen van de drie aspecten van God, Vader Zoon en Geest, de Geest het belangrijkste is voor hen.
Omdat dat nu juist de manier is waarop we als mens concreet zelf iets van God kunnen ervaren.
Ik zal in de viering met Pinksteren iets vertellen over hoe door de geschiedenis heen de Geest dan toch ook weleens is verbeeld.
Omdat mensen toch iets van die ervaring willen doorgeven.

Gods Geest is moeilijk aan te wijzen, niet zomaar concreet na te tekenen of te schilderen, maar ze is er wel.
Voelbaar en ervaarbaar.
Maar omdat ervaren en voelen persoonlijk is, zal je de Geest nooit kunnen ‘bewijzen’.
Je kunt hoogstens je ervaring delen.
En hopen dat er iets in jouw ervaring raakt bij de ander.
Ervaringen kun je niet uitleggen, maar je kunt ze wel delen.
Is dat, bedacht ik me, niet juist waar het pinksterfeest over gaat?
De leerlingen gingen op pad en deelden hun ervaringen met God en met Jezus.
Zo namen ze mensen mee in de beweging die later de kerk is geworden.
Het wonder is niet dat ze ineens al die talen spreken.
Het wonder is dat je zo verschillend als je bent, als mensen ervaringen blijkt te kunnen delen.
Ondanks al die verschillen tussen mensen kan er soms zomaar verbondenheid ontstaan.
Begrip, waardering, gezamenlijke inspiratie.
Die geestkracht kan je richting wijzen.

Geplaatst in Algemeen.