Liturgie Pinksterzondag 5 juni met foto’s


Thema: De Geest, we zien haar niet…

 

Voorganger: ds. Laura Nagelkerke
Organist     : dhr. Ralf Nagelkerke
Trompet     : dhr. Hans Elling

Welkom en mededelingen

Intochtslied 686
Groet en bemoediging
Inleiding op de dienst
We zetten een rode bloem in de vaas vooraan, als teken van de Geest die in ons allemaal woont.

Lied 683

Gebed om ontferming
Glorialied 675
Gebed van de zondag
Lezing Handelingen 2: 1 t/m 24
Lied 672: 1, 2 en 7
Overweging
Lied 700
Gebeden beantwoord met lied 368g
Bloemengroet en collecteaankondiging

Slotlied 687
Zegen

 

 

 

Geplaatst in Overige.