Orde van dienst Pasen 2024

Voorganger: mevr. Coby Moens
Organist     : mevr. Tilly Faas

Thema:  Hij komt ons tegemoet.

Gemeente en kerkenraad zijn binnen: 
We gaan staan en de voorganger zegt:
Wij komen als geroepen
en aan het licht gebracht
het leven te begroeten
heeft God ons toebedacht.
Wij komen als geroepen
getekend met een naam
van ongeweten toekomst
de mede erfgenaam.

De Paaskaars wordt naar voren gebracht onder het zingen van
LICHT VAN CHRISTUS  3 x cantor, gemeente antwoord met lied 593

Lied 600: 1, 2, 4 en 5 

         Uitleg liturgisch bloemstuk:

De stenen liggen niet meer aan de voet van het kruis, maar maken een pad. 
Een pad dat je kunt inslaan naar nieuw leven.
De vrolijke warme kleuren kondigen het nieuwe leven aan.
Het hemelse wit, het licht dat weer mag schijnen.

Groet en bemoediging:
Voorganger
Genade en vrede zij u van God onze vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
Allen
Amen
Voorganger
Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger
die trouw houd tot in eeuwigheid
Allen
die het werk van zijn hand niet loslaat 

Lied 612: 2 en 3

Gebed om ontferming beantwoord met gezongen Kyrië  lied 301c

Glorialied 654: 1, 4 en 6

Gebed voor de lezingen

Lezing Exodus: 14 : 9 t/m 14 

Lied 98: 1, 2 en 4

Lezing Johannes 20: 1 t/m 18  

Lied 607: 1, 2 en 3

Preek

Lied 150a: 1, 2, 3 en 4 

Bloemengroet 

Gebeden
Voorbeden
Stil gebed
Onze Vader

Slotlied 634: 1 en 2

Zegen + antwoord gemeente lied 421 

Geplaatst in Overige.