Jeugdwerk

Crèche
Op zondagmorgen is er mogelijkheid voor oppas op kinderen van 0 tot 4 jaar. Wel vooraf aangeven s.v.p.
Contactpersoon: Mevr. Hermien Benjamins, tel. 0223-533823.

Taakgroep Kinderdienst

Iedere zondag komen volwassenen en kinderen samen in de kerk om de eredienst te vieren. Omdat we het belangrijk vinden dat kinderen naar de kerk komen, wordt er iedere zondag iets voor hen georganiseerd.
Er zijn vier soorten kindermomenten in de kerk; deze proberen we iedere maand te laten rouleren.
De kindermomenten zijn:

ff d’r uit: Kort voor de preek wordt er een kinderlied gezongen en de kinderen mogen daarna, onder begeleiding, tijdens de preek naar hun eigen ruimte om wat leuks te doen; bijv. iets met muziek, een spelletje, een verhaal, poppenkast enz. Na de preek komen ze terug in de kerk.

Iets geks onder de preek: Tijdens de preek zorgt de dominee voor bijv. een quiz, hints, “sta op bij…”, maar ook bijv. bouw de muur van Jericho etc. (Overigens ook leuk voor oudere jeugd en volwassenen)

Doe je ding: Achter in de kerk liggen werkbladen en/of kleurplaten met kleurtjes, gelinkt aan het thema van de dienst. De kinderen mogen hiermee aan de slag tijdens de kerkdienst.
Minivaart: Ongeveer 7 keer per jaar is er de Minivaart. Zie voor meer informatie verderop.

Het bestuur van de taakgroep kinderdienst wordt gevormd door:

Mevr. Monique Doppenberg (voorzitter)
Veerweg 2, 1761 JM Anna Paulowna
Tel. 06 46456014
e-mail: mdoppenberg@live.com

Mevr. Hennie Elzinga (secretaris)
Pastoor Verhoeffpark 82, 1764 GS Breezand
Tel. 0223-521708
e-mail: selzinga@quicknet.nl

Mevr. Betty Wassenaar (penningmeester)
Tel. 06 40902681

Minivaart
Voor de kinderen uit groep 5 t/m 8 is er Minivaart.

De Minivaart heeft altijd een thema waar we het hele seizoen aan werken. De kinderen ontdekken de bijbel op een hele andere nieuwe manier, vaak met personages die bij het thema horen. De leiding speelt deze personages. Het gaat niet alleen om de Bijbelverhalen, maar ook om kennis, begrip en we stimuleren de kinderen om zelf na te denken over de thema’s.

De bijeenkomsten zijn interactief, de kinderen worden op verschillende manieren betrokken bij de verhalen uit de bijbel. We proberen aan te sluiten bij de hedendaagse vormen van communicatie. Bijvoorbeeld: eigen filmpjes maken, foto’s, eigen reportage etc. Ook houden we speurtochten, workshops en passen we spelletjes aan ons thema aan.
Elk kind krijgt voor elke bijeenkomst een eigen spannende uitnodiging over de post.
Er zijn ongeveer 7 Minivaart bijeenkomsten per seizoen en deze vinden plaats op de zondagochtenden tijdens de erediensten.

Kinderkerstnachtdienst en paasontbijt
Deze worden door de kinderdienstleiding voorbereid, maar zijn bedoeld voor de hele gemeente.