Jeugdwerk

Crèche
Op zondagmorgen is er mogelijkheid voor oppas op kinderen van 0 tot 4 jaar. Wel vooraf aangeven s.v.p.
Contactpersoon: Mevr. Hermien Benjamins, tel. 0223-533823.

Taakgroep Kinderdienst.
Het bestuur van de taakgroep kinderdienst wordt gevormd door:
Mevr. Monique Doppenberg (voorzitter)
Veerweg 2, 1761 JM Anna Paulowna
Tel. 06 46456014
e-mail: mdoppenberg@live.com

Mevr. Hennie Elzinga (secretaris)
Pastoor Verhoeffpark 82, 1764 GS Breezand
Tel. 0223-521708
e-mail: selzinga@quicknet.nl

Mevr. Mirjam Weijdema (penningmeester)

Minivaart
Voor de kinderen uit groep 5 t/m 8 is er Minivaart.

De Minivaart heeft altijd een thema waar we het hele seizoen aan werken. De kinderen ontdekken de bijbel op een hele andere nieuwe manier, vaak met personages die bij het thema horen. De leiding speelt deze personages. Het gaat niet alleen om de Bijbelverhalen, maar ook om kennis, begrip en we stimuleren de kinderen om zelf na te denken over de thema’s.

De bijeenkomsten zijn interactief, de kinderen worden op verschillende manieren betrokken bij de verhalen uit de bijbel. We proberen aan te sluiten bij de hedendaagse vormen van communicatie. Bijvoorbeeld: eigen filmpjes maken, foto’s, eigen reportage etc. Ook houden we speurtochten, workshops en passen we spelletjes aan ons thema aan.
Elk kind krijgt voor elke bijeenkomst een eigen spannende uitnodiging over de post.
Er zijn ongeveer 7 Minivaart bijeenkomsten per seizoen en deze vinden plaats op de zondagochtenden tijdens de erediensten.

Youth Together
Voor de jeugd van 11 – 14 jaar willen we één keer per twee weken een bijeenkomst organiseren waarbij de volgende elementen zullen terugkomen: Fun, Food and Faith.

Deze activiteit draagt ook sterk bij aan het open karakter van onze gemeente; alle kinderen uit het dorp van zijn van harte welkom.
Dit is een nieuw initiatief, dat we vooral ook interkerkelijk aan het oppakken zijn.

Filmvaartje
Voor de jeugd van 15 – 18 jaar willen we in ieder geval 4 keer per jaar een filmavond organiseren, gericht op ontmoeting, gezelligheid en groepsvorming.

Ook deze activiteit zal expliciet opengesteld worden voor jeugd van buiten onze gemeente.

Jeugdactiviteiten
Regelmatig worden er losse activiteiten georganiseerd voor en door de jeugd. Zoals bijvoorbeeld een sponsoractie voor een goed doel, een sport en spelactiviteit, of samen er op uit gaan ergens naar toe.

Vaak zijn deze activiteiten niet alleen voor de jeugd. Dit met als doel dat jonger en ouder in onze gemeente elkaar op een ontspannen manier ontmoeten.

Jeugddiensten
Ook worden bijzondere diensten georganiseerd, die voor de jeugd aantrekkelijk zijn. Ook worden ze soms betrokken bij de voorbereiding en de invulling van een viering.

De taakgroep jeugd en jongeren bestaat uit:
Predikant: vacant
Jeugdouderling, vacature,
Dhr. Johan Weijdema (jeugddiaken),
Mevr. Monique Doppenberg.