Kerkblad/Website

De Samenvaart is het contactblad voor onze gemeenteleden.
De redactie heeft uw hulp nodig en is daarom blij als u kopij inlevert.
Ons blad is immers een blad van en voor iedereen in onze gemeente.
Heeft u iets in te sturen doe dat naar kerkblad@samenvaart.nl
Alle leden kunnen de Samenvaart ontvangen. Heeft u niets ontvangen?
Dan  kunt contact opnemen met dhr. A. Dijkshoorn.
I.v.m. de privacywetgeving wordt het kerkblad  niet meer gepubliceerd op de website.

Wil u informatie  op de website geplaatst hebben?
Stuur dat naar website@samenvaart.nl