Informatie

De Protestantse Gemeente Anna Paulowna maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland (PKN).
Adres:
De SamenVaart
Molenvaart 421
1764 AS  BREEZAND
Tel. 0223-521903

Kerkdiensten

Elke zondagmorgen om 10.00 uur wordt een kerkdienst gehouden. Verder zijn er diensten op de christelijke feestdagen en nieuwjaarsmorgen. De aanvangsuren van die diensten worden bekend gemaakt in het kerkblad De Samenvaart en op deze site.
De komende kerkdiensten zijn te vinden via deze link.

Jeugd/kinderdienst

Er is geen speciale dienst voor de kinderen, maar er zijn andere activiteiten tijdens de dienst zoals vermeldt onder “Jeugdwerk”.
Tijdens de kerkdiensten is de mogelijkheid kleinere kinderen van 0 tot 4 jaar onder te brengen in de crèche. Dit moet van te voren worden aangevraagd.
Contactpersoon: Hermien Benjamins, tel. 06-20078750.

Privacy

De in deze website opgenomen adresgegevens zijn uitsluitend bestemd voor leden van de Protestantse Gemeente in Anna Paulowna en gasten ter ondersteuning van de onderlinge contacten. Gebruik van deze gegevens of opname in een gegevensbestand van welke vorm dan ook, hetzij voor commercieel of ideëel gebruik, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de kerkenraad.

Met deze site beoogt de Protestantse Gemeente te Anna Paulowna informatie beschikbaar te stellen, die onze gehele gemeente betreft. De informatie is tweeledig, namelijk in de eerste plaats het verschaffen van duidelijkheid over de samenstelling en structuur van onze kerkelijke gemeente en in de tweede plaats de activiteiten die hieruit voortvloeien en de faciliteiten die hiervoor geboden worden.

Lees hier de privacyverklaring van de Protestantse Gemeente te Anna Paulowna.