Gespreksgroepen

Gespreksgroep “Geloofsopvoeding” 

Een groepje ouders praat met elkaar over alles wat met de geloofsopvoeding te maken heeft.
We hebben al heel wat invalshoeken gehad! Maar het blijft leuk om met elkaar te praten.
Als er “nieuwe” ouders mee willen doen…. Van harte welkom!
Informatie bij fam. Elscot, tel. 0223-533667.

Gespreksgroep

Deze groep bestaat uit een trouw groepje gemeenteleden, aangevuld met mensen die later zijn ingestapt. Intussen komt de groep al heel wat jaren bij elkaar. Er is over heel uiteenlopende onderwerpen gepraat, o.a. over wat in de kerk plaatselijk of landelijk actueel is, gods- en mensbeelden, bijbelverhalen, de waarde van nieuwe theologische inzichten en waar we aan vast willen houden, soms wat filosofisch gedachtengoed of andere religieuze of godsdienstige stromingen. Kortom, de onderwerpen zijn heel divers en de gesprekken zijn doorgaans zeer levendig en inspirerend. Wie wil is van harte uitgenodigd om mee te praten. Het streven is om eens in de maand bij elkaar te komen.