7 Feb
2021

Datum:

Tijd:

Zondag 7 februari (Online dienst)

Voorganger: ds. N. Visser. Noord-Scharwoude.
Organist: H. v/d Kraats.
1e collecte: Kerk.  2e collecte: Werelddiaconaat.

De collecten zijn digitaal!

Collecte voor de Kerk:
Protestantse Gemeente Anna Paulowna
NL21RABO0303106344
o.v.v. collecte t.b.v. de kerk

Collecte voor de Diaconie:

Diaconie Prot. Gem. Anna Paulowna
NL31RABO0303151560
o.v.v. collecte diaconie en eventueel het specifieke doel vermelden.