5 Dec
2021

Datum:

Tijd:

Zondag 5 december

Voorganger: ds. T. Zoutman. Den Haag.
Organist: H. v/d Kraats.
2e Advent.
1e collecte: Kerk. 2e collecte: Diaconie. (Kwetsbare kinderen in Rwanda)

Collecte voor de Kerk:
Protestantse Gemeente Anna Paulowna
NL21RABO0303106344
o.v.v. collecte t.b.v. de kerk

Collecte voor de Diaconie:

Diaconie Prot. Gem. Anna Paulowna
NL31RABO0303151560
o.v.v. collecte diaconie en eventueel het specifieke doel vermelden.