30 Jan
2022

Datum:

Tijd:

Zondag 30 januari

Voorganger: ds. C. Corporaal. Bolsward.
Organist     : Bauke Klootwijk.
Zangers     : Gerry Hovinga en Co Feldman

1e collecte: Kerk. 2e collecte: Diaconie.

 

Collecte voor de Kerk:
Protestantse Gemeente Anna Paulowna
NL21RABO0303106344
o.v.v. collecte t.b.v. de kerk

Collecte voor de Diaconie:
Diaconie Prot. Gem. Anna Paulowna
NL31RABO0303151560
o.v.v. collecte diaconie en eventueel het specifieke doel vermelden.